việc làm năm 2018

Lao động trẻ tìm việc: “Nhìn” lương hay cơ hội để học tập?

Nhiều nhà tuyển dụng “than phiền” rằng, những hồ sơ thuộc các ngành “hot” thường không đáp ứng đủ số lượng và mức lương mong

3 kỹ năng để trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc nhất

Cần lưu ý 2 điều rằng: phải cho người nhận phản hồi thấy được mục đích rõ ràng của bạn (giúp họ cải thiện hình